R a a d K a l a
RaadKala

بروز رسانی JoomBri 2.5.7

JoomBri Freelance 2.5.7

بروز رسانی کامپوننت فروشگاه ساز JoomBri Freelance برای نسخه 2.5.7 توسط گروه ترجمه فالنو انجام گردید.

جزئیات بیشتر

بروز رسانی RSTickets 2.1.13

RSTickets 2.1.13

بروز رسانی کامپوننت مدیریت پشتیبانی RSTickets Pro برای نسخه 2.1.13 توسط گروه ترجمه فالنو انجام گردید.

جزئیات بیشتر

بروز رسانی DJClassifieds 3.6.5

DJClassifieds v3.6.5

بروز رسانی کامپوننت مدیریت آگهی DJClassifieds برای نسخه 3.6.5 توسط گروه ترجمه فالنو انجام گردید.

جزئیات بیشتر

بروز رسانی AcySMS 3.3.0

AcySMS 3.3.0

بروز رسانی کامپوننت خبرنامه پیامکی AcySMS برای نسخه 3.3.0 توسط گروه ترجمه فالنو انجام گردید.

جزئیات بیشتر

بروز رسانی RSTickets 2.1.12

RSTickets 2.1.12

بروز رسانی کامپوننت مدیریت پشتیبانی RSTickets Pro برای نسخه 2.1.12 توسط گروه ترجمه فالنو انجام گردید.

جزئیات بیشتر

بروز رسانی JoomShoping 4.16.1

بروز رسانی کامپوننت فروشگاه ساز JoomShoping برای نسخه 4.16.1 توسط گروه ترجمه فالنو انجام گردید.

جزئیات بیشتر

بروز رسانی RSSeo 1.20.7

بروز رسانی کامپوننت مدیریت سئو RSSeo برای نسخه 1.20.7 توسط گروه ترجمه فالنو انجام گردید.

جزئیات بیشتر

بروز رسانی RSFirewall 2.11.8

بروز رسانی کامپوننت مدیریت امنیت RSFirewall برای نسخه 2.11.8 توسط گروه ترجمه فالنو انجام گردید.

جزئیات بیشتر

بروز رسانی J2Store 3.2.22

بروز رسانی کامپوننت فروش فایل J2Store برای نسخه 3.2.22 توسط گروه ترجمه فالنو انجام گردید.

جزئیات بیشتر

 

میزبان صدای گرم شما هستیم ...

فروشگاه اینترنتی راد کـالا

38480750–051

logo-samandehi